2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

Okres, jaki upłynął od ostatniego badania, był czasem postępujących ewolucji środowiska pracy w sektorze. Sytuacja epidemiczna raptownie wprowadziła niespotykany do tej pory co do charakteru i skali stan turbulencji, przyspieszając i potęgując wiele zjawisk. Wiele z nich pozostanie z nami jako nowa „normalność”.

W tej nowej rzeczywistości sektora przyjdzie pracować młodemu pokoleniu pracowników, w tym studentom, którzy wkrótce wybierać będą swoją ścieżkę zawodową. W tym kontekście rozpoczęte w maju br. badanie nabiera wyjątkowego charakteru i znaczenia.

W badaniu chcemy się skupić na analizie i ocenie m.in.:

  • jakości i potencjału młodych kadr na początku ich drogi zawodowej w organizacji,
  • poziomu zainteresowania studentów podjęciem pracy w sektorze finansowym oraz czynników wpływających na decyzję o poszukiwaniu zatrudnienia w sektorze,
  • postrzegania kluczowych obszarów rozwojowych pracowników w pierwszym okresie ich pracy,
  • postrzegania kultury organizacyjnej i warunków pracy oferowanych przez instytucje finansowe,
  • oferty możliwych nowych działań pracodawców sektora na rzecz przyciągnięcia nowych pracowników do pracy w sektorze.

W II edycji badań należy uwzględnić też nowe tematy badawcze:

  • Nowe sposoby uczenia się – przed nami nowy proces uczenia się, skoncentrowany na „uczącym się” i z jego większym zaangażowaniem, a jednocześnie wsparciem dla niego, jak przeprowadzić ten proces, definicja „uczenia się na nowo”, w jaki sposób przeprowadzać proces przebranżowienia pracowników;
  • Praca zdalna – nowy standard wykorzystania pracy zdalnej, model mieszany, ważna rola menadżerów liniowych i średniego szczebla w zarządzaniu zespołami rozproszonymi, praca zespołowa w trybie zdalnym, z pracą z domu;
  • Rola uczelni w przygotowaniu pracowników dla sektora: co to znaczy, że absolwent ma być przygotowany do pracy w sektorze; uwspólnienie rozumienia wzajemnych oczekiwań i możliwości uczelni i pracodawców, z jednej strony, powolnie zmieniające się środowisko uczelni, szczególnie państwowych (patrz: międzynarodowe rankingi i pozycja uczelni polskich), z drugiej strony – szybko transformujące środowisko pracy w sektorze finansowym; jak identyfikować szybko zmieniające się potrzeby pracodawców i eliminować luki kompetencyjne absolwentów; jak tworzyć atrakcyjne środowisko pracy w sektorze dla przyciągnięcia talentów w konkurencji z innymi sektorami
  • Nowy model wsparcia pracownika: doradztwo w rozwoju, wsparcie w tworzeniu poczucia dobrostanu zawodowego;
  • Cechy nowego model organizacji sektora finansowego: przywództwo w organizacji, w której ludzie efektywnie współdziałają z technologią i sztuczną inteligencją, zwinny i powszechny proces stałego uczenia się, optymalizacja pomiędzy automatyzacją procesów (proste, powtarzalne, wystandaryzowane) i wsparciem kreatywności i tworzenia wartości przez ludzi, z wykorzystaniem technologii.

Badanie jest kontynuacją badania „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży finansowej”, BBKL. zrealizowanego w 2018 r., przez zespół Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego.