SRK Finanse uczestnikiem Banking&Insurance Forum 2022

SRK na Banking&Insurance Forum 2022

W kwietniu br. SRK Finanse była Partnerem bardzo ważnej dla sektora finansowego konferencji Banking&Insurance Forum. Wśród gości konferencji znalazło się wielu znamienitych ekspertów, a wśród wystąpień została zarejestrowana m.in. bardzo ciekawa debata na temat cyfrowego społeczeństwa. Podczas debaty zostały poruszone takie kwestie jak:

  • Zmiany demograficzne i rosnące silver economy. Konsekwencje demograficznego starzenia się polskiego społeczeństwa
  • Cyfryzacja bankowości a wykluczenie społeczne. Jak rozwiązać problem braków w umiejętnościach cyfrowych?
  • EduTech – rozwój umiejętności/kompetencji cyfrowych. Długoterminowe korzyści wynikające z edukacji cyfrowej seniorów
  • Zarządzanie kulturą i rozwojem technologicznym – aspekt edukacji i budowania odpowiedzialności liderów zmian w sektorze finansowym
  • Podnoszenie umiejętności kompetencji cyfrowych klientów. Przekazywanie dobrych praktyk społeczeństwu