Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności – materiał informacyjny

Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności.

Zobacz: zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), określanych jako Funduszowy Pakiet Antywirusowy.