Numer 15

6 wpisów

Kilka słów o człowieku i życiu w dobie pandemii

Mariola Szymańska-Koszyc

Z dniem ogłoszenia pandemii koronawirusa i wprowadzenia ograniczeń w społecznym i gospodarczym funkcjonowaniu, każdy z nas znalazł się w nowej rzeczywistości. W świecie, którego nie chcieliśmy, ze zmianą, którą najchętniej odrzucilibyśmy. Pojawił się niepokój, stres, złość. Poczuliśmy, że straciliśmy kontrolę nad naszymi najważniejszymi sprawami: dużymi – jak praca, i małymi – jak spacer z psem. Jednak, czy na pewno utraciliśmy wpływ na nasz los?

Życie to droga. Chciałoby się, żeby jak najdłuższa, a na pewno jak najpiękniejsza i znacząca. O wielu zdarzeniach na tej drodze nie możemy i nie będziemy decydować, wielu ludzi na tej drodze miniemy przypadkiem. Jednak to my stawiamy każdy kolejny krok i w tym sensie wszystko od nas zależy, na miarę naszych możliwości, motywacji i odpowiedzialności. Odkryjmy nasze pole oddziaływania i wykorzystajmy je, żeby być w zgodzie z sobą, w każdych okolicznościach, prywatnie, zawodowo i społecznie.

Nasza droga życiowa zależy od każdego kolejnego kroku, który stawiamy w danej chwili. Bądźmy w tym uważni. Doceńmy nasze codzienne radości. Nie przeczekujmy życia dla nadziei czegoś nadzwyczajnego. Nie odrzucajmy tego, co jest wystarczająco dobre jako niesatysfakcjonujące. Nie trwońmy radości myślą, że mogłoby być lepiej, albo że wkrótce zapewne będzie gorzej. Doceńmy i wykorzystajmy to co dobre tu i teraz, dla przyszłości.

Życzę Wam wewnętrznego spokoju, pogody i hartu ducha. Życzę Wam akceptacji dla tego, co musicie robić (inaczej po prostu przestańcie), radości z wielu rzeczy, które robicie i jakiegoś obszaru, projektu czy aktywności, w którą prawdziwie wierzycie i którą realizujecie z entuzjazmem. Dla mnie, bez wątpienia, zawodowo takim przedsięwzięciem jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Wszystko w naszych rękach. DAMY RADĘ. RAZEM.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Animator Rady, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

Okres, jaki upłynął od ostatniego badania, był czasem postępujących ewolucji środowiska pracy w sektorze. Sytuacja epidemiczna raptownie wprowadziła niespotykany do tej pory co do charakteru i skali stan turbulencji, przyspieszając i potęgując wiele zjawisk. Wiele z nich pozostanie z nami jako nowa „normalność”. W tej nowej rzeczywistości sektora przyjdzie pracować młodemu pokoleniu pracowników, w tym studentom, którzy wkrótce wybierać będą swoją ścieżkę zawodową. W tym kontekście […]

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

Skutki zmian spowodowanych epidemią koronawirusa dotknęły większość branż w naszej gospodarce. Wszyscy poszukują nowych modeli działania z wykorzystaniem technologii. Tak też się stało w przypadku Kongresu Kadry, który odbył się online. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse była Partnerem. Kongres starał się odpowiedzieć na wiele aktualnych pytań pojawiających się w okresie epidemii koronawirusa. Praktycy i ekspercie biznesowi szukali odpowiedzi między […]

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Dostęp do nowych środków na szkolenia dla firm

Firmy bez odpowiednich pracowników się nie rozwijają się. Dlatego na bieżąco i nieustannie monitorujemy rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji. Dzięki działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przedsiębiorstwa naszego sektora mają dostęp do dofinansowania szkoleń przez Bazę Usług Rozwojowych. Zapraszamy do sprawdzenia, jak można skorzystać z nowych środków: “Wiemy, jak ważne są kompetencje”

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Informacja o stanie sektora finansowego w okresie epidemii

30 kwietnia br. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, podobnie jak pozostałe Rady w swoich obszarach, została zaproszona przez PARP do przedstawienia informacji o aktualnej kondycji sektora finansowego oraz potrzebach szkoleniowo-doradczych, wynikających z epidemii koronawirusa. SRK przedłożyła w maju br. wstępne propozycje projektów w trybie nadzwyczajnym, wspierające pilne potrzeby sektora finansowego w zakresie rozwoju nowych kompetencji wynikających ze zmian w środowisku pracy wywołanych epidemią COVID-19. […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

14. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

Epidemia koronawirusa spowodowała, że pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF odbyło się 28 maja 2020 r. w formie zdalnej. Omówiono ostatnie działania Rady skoncentrowane przede wszystkim na zagadnieniach związanych z decyzjami PARP wywołanymi stanem epidemii koronawirusa: Dokonano przeglądu 2. Rekomendacji SRK SF pod kątem rozszerzenia możliwych form realizacji szkoleń o formę zdalną. PARP potwierdza utrzymanie dostępu […]

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. W programie debaty znalazły się trzy prezentacje: „Jest i będzie inaczej i jak się tym cieszyć?”, pokazująca jak zmieniła się […]