Numer 17

4 postów

Drodzy Członkowie Społeczności Rozwoju Sektora Finansowego

Mariola Szymańska-Koszyc

Powoli zamykamy ten dziwny rok 2020…

Mój życiowy optymizm nakazuje mi myśleć o mijającym roku jak o czasie wyjątkowych wyzwań rozwojowych, intensywnego okresu zdobywania nowych umiejętności, uczenia się funkcjonowania w trybie zdalnym i współpracy na odległość. To był rok naznaczony wielką mobilizacją. To zawsze trudne, ale też na pewnym poziomie łatwiejsze od codziennych starań. Teraz przed nami – miejmy nadzieję – sprawdzian z cierpliwości, wytrwałości i prawdziwego uczenia się z zebranych doświadczeń. Niech ten trudny rok przyniesie jak najwięcej dobrego.

Jako społeczność sektora finansowego skupiona na rozwoju ludzi będziemy starali się pracować wspólnie nad nowym modelem pracy i uczenia się zdalnego, tak aby technologia wspomagała ludzi w rozwoju, aby pozwalała aktywnie uczestniczyć w świecie 4.0 i w pełni wykorzystać potencjał każdego z nas w trakcie całego życia.

W Nowym Roku, 2021, życzę Wam nieustępliwej pogody ducha, niezachwianego optymizmu i odwagi do podejmowania dobrych decyzji rozwojowych. Niech świat będzie lepszy dzięki nam!

Mariola Szymańska-Koszczyc
Animator Rady, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

FINSKILLS 2020

FINSKILLS 2020 – 4. DOROCZNA KONFERENCJA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 23 listopada 2020

Po raz pierwszy w formule ONLINE, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na Dorocznej Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020. W wydarzeniu uczestniczyło non-stop ponad 340 osób: menadżerowie i pracownicy sektora, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, edukatorzy i animatorzy nowego modelu uczenia się […]

Badania Rady SRK-SF

PANDEMIA COVID-19 A PRZYSZŁOŚĆ PRACY W SEKTORZE FINANSOWYM PODSUMOWANIE NAJNOWSZEGO BADANIA RADY

Raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym” to rezultat specjalnej inicjatywy badawczej SRK SF w 2020 jako odpowiedź na potrzebę rozpoznania szokowych zmian w sposobie pracy w sektorze finansowych, wywołanych pandemią koronawirusa. Projekt polegał na badaniu ilościowym i jakościowym, zaprojektowanym i zrealizowanym przez zespół DELab Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie i we […]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

PRAWIE 10 MLN PLN DOSTĘPNE NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWGO DZIĘKI REKOMENDACJOM SRK SF

SRK Finanse wydała komplet rekomendacji, dzięki którym pracownicy mikro, małych i średnich firm sektora finansowego mogą uzyskać dofinansowanie usług szkoleniowych. Łącznie SRK SF wydała 4 rekomendacje, definiujące obszary merytoryczne, z których szkolenia korzystają ze wsparcia ze środków Działania 2.21 PO WER „Kompetencje dla sektorów”. Zestawienie środków z poszczególnych rekomendacji przedstawia […]

Posiedzenie SRK Finanse online

17. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

15 grudnia 2020 r. odbyło się ostatnie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, poświęcone podsumowaniu tego szczególnego roku działania Rady i przyjęciu Planu Działania Rady na 2021. Członkowie zgodnie uznali, że Rada sprawnie przeszła na zdalny tryb funkcjonowania. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane posiedzenia Rady, w tym specjalne czerwcowe, otwarte […]